ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο ιατρός δέχεται με ραντεβού

Ανδριανουπόλεως 6, Τ.Κ. 551 33, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ. : 2310 250101
E-mail: info@sportsclinic.gr, info@orthopedikos-thessaloniki.gr


ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

The-MIS, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

To ορθοπεδικό κέντρο Τhe-MIS, στη Θεσσαλονίκη, αποτελείται από μια ομάδα Ορθοπεδικών Χειρουργών, με ιδιαίτερη ενασχόληση με την ελάχιστη χειρουργική παρεμβατικότητα. Η συνεχής επιστημονική αναζήτηση για νέες τεχνικές και νέους δρόμους στην ορθοπεδική θεραπευτική προσπάθεια, αποτελεί βασικό στόχο.

Η επίτευξη του μέγιστου θεραπευτικού αποτελέσματος, με το μικρότερο δυνατό χειρουργικό τραύμα, αποτελεί σημαντική πρόκληση για τον Ορθοπεδικό Χειρουργό.

Η ονομασία Τhe-MIS προέρχεται από τα αρχικά Thessaloniki Minimally Invasive Surgery. Τα μέλη του ορθοπεδικού κέντρου Τhe-MIS, δραστηριοποιούνται σε όλο σχεδόν το φάσμα της Ορθοπεδικής και της Αθλητιατρικής, με ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές επιστήμες, την εκπαίδευση, τις νέες τεχνολογίες και την ελάχιστη χειρουργική παρέμβαση.

Οι τρεις βασικοί άξονες του ιδιωτικού πολυϊατρείου ορθοπεδικής χειρουργικής, αθλητικών κακώσεων και αποκατάστασης Τhe-MIS, στη Θεσσαλονίκη, είναι η εκπαίδευση, η έρευνα και η εφαρμογή.