Δρ. Ιωάννης Τερζίδης  
Ορθοπεδικός Χειρουργός
Παπακώστας Εμμανουήλ
Ορθοπεδικός Χειρουργός
Σιδερίδης Αριστοτέλης
Ορθοπεδικός Χειρουργός

Οι ιατροί δέχονται με ραντεβού

Αδριανουπόλεως 6 & Παπακυρίτση 8, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 55133 
Τ. 2310 25 01 01, 2310 22 31 13
F. 2310 39 00 11 
Κ. 6948 58 96 65 
Email: info@the-mis.gr


ΧΑΡΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

The-MIS, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

To ορθοπεδικό κέντρο Τhe-MIS, στη Θεσσαλονίκη, αποτελείται από μια ομάδα Ορθοπεδικών Χειρουργών, με ιδιαίτερη ενασχόληση με την ελάχιστη χειρουργική παρεμβατικότητα. Η συνεχής επιστημονική αναζήτηση για νέες τεχνικές και νέους δρόμους στην ορθοπεδική θεραπευτική προσπάθεια, αποτελεί βασικό στόχο.

Η επίτευξη του μέγιστου θεραπευτικού αποτελέσματος, με το μικρότερο δυνατό χειρουργικό τραύμα, αποτελεί σημαντική πρόκληση για τον Ορθοπεδικό Χειρουργό.

Η ονομασία Τhe-MIS προέρχεται από τα αρχικά Thessaloniki Minimally Invasive Surgery. Τα μέλη του ορθοπεδικού κέντρου Τhe-MIS, δραστηριοποιούνται σε όλο σχεδόν το φάσμα της Ορθοπεδικής και της Αθλητιατρικής, με ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές επιστήμες, την εκπαίδευση, τις νέες τεχνολογίες και την ελάχιστη χειρουργική παρέμβαση.

Οι τρεις βασικοί άξονες του ιδιωτικού πολυϊατρείου ορθοπεδικής χειρουργικής, αθλητικών κακώσεων και αποκατάστασης Τhe-MIS, στη Θεσσαλονίκη, είναι η εκπαίδευση, η έρευνα και η εφαρμογή.